Leefbaarheidsonderzoek Hellendoorn

Welkom op de website van het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Hellendoorn. Op deze site kunt u informatie vinden over het onderzoek en de onderzoeksresultaten bekijken.

Inleiding

In de gemeente Hellendoorn is in 2004 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd met behulp van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Lemon is een instrument waarmee de beleving van leefbaarheid in kaart wordt gebracht door middel van een enquête onder de bewoners. In 2007 en 2013 hebben de gemeente en woningcorporatie Reggewoon een vervolgmeting van het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2017 is opnieuw een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de leefbaarheid, de waardering van bewoners over de woon- en leefomgeving, blijvend te monitoren en hier waar nodig op te kunnen inspelen.

Ten opzichte van de voorgaande meting zijn enkele vragen buiten beschouwing gelaten en is een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De wereld om ons heen is in de afgelopen jaren immers ook veranderd; bepaalde thema’s zijn meer of minder belangrijk geworden. Waar mogelijk is geprobeerd om de vergelijkbaarheid met de resultaten van 2013 te behouden.

Respons

Voor het leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Hellendoorn zijn bijna 11.000 huishoudens benaderd. Van alle persoonlijk benaderde bewoners, hebben er 2.130 de vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben 842 bewoners de vragenlijst via de open link ingevuld, wat een totale respons betekent van 2.972 (27%). In het onderstaande interactieve dashboard zijn de kenmerken van de respondenten in beeld gebracht.

Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research & Advies in opdracht van: