Woonomgeving

Fysieke woonomgeving

Als we het hebben over de fysieke woonomgeving, dan gaat het globaal om de inrichting en het onderhoud van de ruimte en de bebouwing in de omgeving. Binnen dit thema worden de volgende aspecten behandeld: de kwaliteit en geschiktheid van de eigen woning, de kwaliteit van de woningen in de buurt, de woonomgeving, de hoeveelheid speel- en groenvoorzieningen, het onderhoud van groen en het aanbod, de kwaliteit en bereikbaarheid van algemene voorzieningen (zoals winkels, scholen en openbaar vervoer).

Sociale woonomgeving

Met de sociale woonomgeving worden elementen bedoeld die het samenleven van bewoners en daarmee de sfeer in een buurt bepalen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de manier waarop de buurt is samengesteld, de manier waarop buurtbewoners met elkaar omgaan en om de mate waarin zij betrokken zijn bij de buurt waarin zij wonen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research & Advies in opdracht van: