Overlast

Overlast kan verschillende oorzaken hebben en heeft in alle gevallen een negatieve invloed op de beleving van leefbaarheid. De vormen van overlast die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen, betreffen de overlast van (gedrag van) anderen, vervuiling, activiteiten en verkeer.

Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research & Advies in opdracht van: