Veiligheid en Criminaliteit

Veiligheid is een centraal element als het gaat om de beleving van leefbaarheid door bewoners. De aspecten van veiligheid die in dit onderzoek aan de orde komen, zijn de mate waarin criminaliteit aanwezig is in de buurt en het veiligheidsgevoel van bewoners.

Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research & Advies in opdracht van: