Contact

Gemeente Hellendoorn en Woningcorporatie Reggewoon investeren in leefbaarheid. Zo bespreken we de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek met verschillende actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van dorpen en wijken in de gemeente. Dit om te toetsen of de resultaten uit het onderzoek corresponderen met de praktijk. En om, daar waar nodig, gezamenlijke acties te kunnen ondernemen om de leefbaarheid nog verder te verbeteren. Heeft u hierover vragen of heeft u ideeën? Laat het ons weten!

E-mailadres: mo@hellendoorn.nl

Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research & Advies in opdracht van: